Skip to main content

Procesbegeleiding

Als je bestuurder of manager bent, is overleg dagelijks werk. Gesneden koek. Maar soms zijn er situaties die complexer zijn. Of waarin je een meer dan gewone ambitie hebt. Met mijn procesbegeleiding kom je dan verder. En dat op een manier die plezierig is, en verbindend.

Als extern procesbegeleider bied ik een heldere structuur voor visie- en besluitvorming. Dankzij uitgekiende denktechnieken slaag je erin verder te komen dan de begane paden. En verschillen te overbruggen.

Resultaat: optimale benutting van het potentieel aan inzichten en creatieve ideeën in je team. En solide besluiten, die draagvlak hebben.

Voor wie ….. ?

Ruim 20 jaar heb ik procesbegeleiding gegeven in zowel profit- als non-profit organisaties.

Je kunt als bestuurder met je gehele management team bij mij terecht voor een workshop, evaluatie of heidag op maat.

En dat kun je ook als:

 • Team van professionals
 • Bestuurder met je ondernemingsraad
 • Organisator van een publiek debat
 • Bestuur (en leden) van een vereniging, belangenorganisatie of politieke partij

Wanneer procesbegeleiding ?

Professionele procesbegeleiding is zinvol als je:

 • je innovatiekracht wilt vergroten
 • meer overzicht wilt in een complex vraagstuk
 • ratio én intuïtie wilt inzetten in de besluitvorming
 • de mogelijke impact van een beslissing vooraf in beeld wilt hebben
 • met een sterk gemengd gezelschap tot een besluit moet komen

Als je interesse hebt …

… kom ik graag langs om samen de doelen en de achtergrond hiervan helder te krijgen. Ik schets daarbij diverse mogelijkheden voor de aanpak. Dit is vrijblijvend en kosteloos.

Bij een opdracht zorg ik voor:

 • focus en rust
 • een geschikte plek - op uw thuisbasis of juist daarbuiten
 • werkvormen die slim inspelen op de werking van ons brein
 • een atmosfeer waarin scherp gespeeld wordt op de bal, maar niet op de mens

Kortom: je draagt de regie aan mij over, en krijgt volop ruimte voor de inhoud retour.

Procesbegeleiding

Quotes van klanten

"Wij zijn kritisch - soms wel es té. Jij hielp ons de kritiek te beteugelen, en toen kreeg het creatieve denken meer kans. Verrassend."
"Samen duidelijke doelen stellen motiveert en kweekt teamspirit. Het heeft ons frisse moed gegeven."
"Prettig om feitenanalyse en fingerspitzengefühl zo bij elkaar te brengen. Nuttig ook."